Zorteversich Mais a Fudderplanzen

Bauerebetriber

Fernand Kleuls-Zenner, Crendal
Hilgert frères, Kehlen
Paul Nothumb, Platen
Paul Schmit & Paul Walch, Pletschterhaff
Daniel Thirifay, Landscheid

Cerema S.C., Reuler
Raymond Albers-Turmes, Neidhausen

BIO
Noesen Charel, Cruchten

Jacobs-Theisen, Kalborn
Arthur Meyers, Hersberg

ASTA

2020 –
Philippe Thirifay – Elisabeth Trausch – Pit Trauffler – Yves Kaiser – Tom Salentiny (2022-)

2018 – 2020
Gerber Van Vliet – Elisabeth Trausch – Pit Trauffler – Lynn Jemming – Yves Kaiser

– 2018
Marc Weyland – Romain Gengler  – Pit Trauffler

Entschëllegt Eis w.e.g. wann Dir hei net erwäänt sidd, Dateschutz oblige!
O tempo’a o mo’es!

Zorteversich Gromperen, Kären, Raps a Leguminosen

Bauerebetriber

Betrib Kremer, Holler
Joe Vrehen, Altrier

Musée rural, Binsfeld
Synplants, Eselborn

Jean a Jil Gompelmann, Wilwerdange
Georges Hentgen, Bicherhaff
Patrick Kreins, Lieler
Tom Leonardy, Dickweiler
Patrick Morn, Huldange
Philippe Reding, Eschette
Guy Schmit-Meyers, Boulaide
Ed Schroeder, Everlange

LTA

Simone Marcy-Nilles – Marcel Frederes
– Méchel Feider – Michel Thielen

2009 –
Serge Heuschling – Marc Reinig – Georges Schmit

1990 – 2008
Vic Feipel – Albert Meyers – Marc Reinig

1959 – 1989
Paul Nicolay – Roger Grotz – Albert Meyers

1955 – 1958
J.P. Lanners – Roger Grotz

Ab 2023 werden die Leguminosenversuche von der IBLA durchgeführt!
À partir de 2023, les essais en légumineuses seront réalisés par l’institut IBLA!

Merci dem Marco Ferreira an den Tom Kartheiser!

Marc Weyland – Präsident/Président

Elisabeth Trausch
Philippe Thirifay
Franz Kremer
Pit Trauffler

Lucien Clesse
Guy Steichen
Steve Turmes

Jules Mergen

Hanna Heidt
Mathieu Wolter

Simone Marcy-Nilles
Serge Heuschling

© 2022 Lëtzebuerger Zorteversich